NUs logo

Birkenes Ungdomslag

Informasjon om styret
og
KONTINGENTDANS OG SPILL

Det er flere arrangementer framover som er aktuelle for oss som er interessert i folkemusikk og folkedans!

Vi jobber med å få til en dansekveld på Birkeland i oktober. Vi tenker å ha det i kafeen på Frikirka. Aktuelle dager er søndag 20.10, søndag 27.10, eller eventuelt lørdag 2.11. Mer info kommer når Strøge' har hatt øving denne uka.

Folkemusikkpub 25.10 på Håndverkeren i Kristiansand, arrangert av Kristiansand spel- og dansarlag.

Strøge' spiller til dans i BUL Kristiansand 6.11.

Høstkurs og konsert/dansekveld søndag 10.11 på Myra Grendehus, Arendal, i regi av Aust-Agder ungdomslag. Kurs i hardingfele med Vidar Lande, kurs i kveding, kurs i pols og setesdalsgangar, kurs i samspill fele /trekkspill. Påmelding innen 20.10. Se info på facebook.

Spelemannslaget Strøge’ øver annenhver torsdag . Hvis noen flere er interessert i å delta så ta kontakt med Gunhild Tømmerås!Birkenes ungdomslag er på Facebook her og Strøge' har sin egen side på Facebook. Vi får minne hverandre om å legge ut nyheter der!
Birkenes ungdomslag støttes av
Birkenes sparebank

Stoff til - eller klager på - nettsida, kan sendes til:
nettsida@birkenesungdomslag.org