NUs logo

Birkenes Ungdomslag

Informasjon om styret
og
KONTINGENTFra Iren:
Jeg hadde håpet det skulle vært flere aktiviteter å fortelle om denne høsten, men fremdeles føles det litt usikkert å arrangere dansekveld. Heldigvis er Strøge’ i gang og de øver annenhver torsdag!

Hvis dere har synspunkter på når , hvor og hvordan vi bør gjennomføre dansekveld så gi meg gjerne en tilbakemelding.

Rune Belsvik er godt i gang med å skrive manus til forestillingen vår og Anne holder kontakt med ham.Birkenes ungdomslag er på Facebook her og Strøge' har sin egen side på Facebook. Vi får minne hverandre om å legge ut nyheter der!
Birkenes ungdomslag støttes av
Birkenes sparebank

Stoff til - eller klager på - nettsida, kan sendes til:
nettsida@birkenesungdomslag.org