NUs logo

Birkenes Ungdomslag

JUBILEUMSHEFTET

I 2003 fylte ungdomslaget 80 år og det ble gitt ut et jubileumshefte.
Du kan kan sende epost til Iren Sommerset, eller Inger Slågedal for å få tak i det.
Pris: kr. 100,-

Jubileumshefte, forside
Jubileumshefte, bakside

INNHALD

Helsingar 4
Forord 6
Innleiing 7
Stiftinga 8
Det første styret 9
Aktiviteten dei første åra 10
Grantun i 47 år 13
30-talet 19
Leikarskeid på 30-talet 20
Striden om runddansen 21
Hugin gjennom 80 år 23
Frå Hugin No. 1 26
Erling Birkeland 28
Glimt frå krigens tid 29
Foredrag som folkeopplysning 30
Etter krigen 32
50-talet 33
60-talet 34
Intervju med 5 aktive damer 38
70-talet - den grønne bølga 40
Mi tid i ungdomslaget 42
Minner frå 70-talet 44
80-talet 47
Frå barneleikarring til swing 49
Den gamle og den nye fana 50
Miriam Korsmo - aktiv i 27 år 51
90-talet 55
Birkebilla Musikkteater 56
Kultuprisen til Anne i 2002 58
Takk til Leo 59
Spelemannskurs 2003 60
Vedlegg 61

Jubileumsheftet som PDF-fil (6,1Mb)