NUs logo

Birkenes Ungdomslag

MELDINGER TIL MEDLEMMENE

Styret

LederIren Sommerset (valgt for 1 år)
NestlederGunhild Tømmerås (ikke på valg)
StyremedlemInger Birkeland Slågedal (ikke på valg)
StyremedlemAnne Svendsen ( valgt for 2 år)
StyremedlemRagnhild Borø Svaland ( valgt for 2 år)
1. varamedlem/kassererRune H. Risdal (valgt for 1 år)
2. varamedlemJohan Kristian Brändsröm (valgt for 1 år)

KONTINGENT

150 for voksne og 75 for barn. (gjelder ikke æresmedlemmene Kjell-Eirik, Reidun og Sigfrid).

For medlemmene i Strøge' er det øvingsavgift på 150/75 i tillegg slik at det totalt blir kr 150 for barn og 300 for voksne.

Kontingent betales til konto 2880 22 40149. Husk å merke betaling med navn.

Hilsen Iren